Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Ο ‘Association des Dames hellènes‘ – Η Αδελφότητα Ελληνίδων Κυριών Βρυξελλών ή ιδρύθηκε το 1926 μια ομάδα εκ των πρώτων Ελλήνων που βρέθηκαν στο Βέλγιο για βιοποριστικούς λόγους, που συνενώθηκαν σε ένα Σύλλογο με στόχο την δημιουργία της πρώτης Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις Βρυξέλλες.

Με την πάροδο των ετών και μετά την επίτευξη του πρωταρχικού του στόχου, ο Σύλλογος προσάρμοσε τις δράσεις του -όπως φαίνεται και στο Καταστατικό του – στην επίτευξη φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου κυρίως προς τους Έλληνες του Βελγίου σε όσους έφταναν στο Βέλγιο ώστε να διευκολύνει την εγκατάστασή τους στη χώρα.

Οι σκοποί αυτοί, παραμένουν αναλλοίωτοι και στις μέρες μας και με την πάροδο των ετών. Η βελτίωση του βιοτικού και οικονομικού επιπέδου των Ελλήνων αλλά και η αύξηση του αριθμού των συμπατριωτών μας που εγκαθίστανται στην χώρα ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσει να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας και να εξαπλώσουμε το πεδίο δράσης μας.

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Σύλλογος αποτελεί μη κερδοσκοπικό φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων μιας ομάδας ανθρώπων με καθαρά φιλανθρωπικά κίνητρα και έδρα το Βέλγιο.

Η λειτουργία του βασίζεται αποκλειστικά στις συνδρομές των μελών, σε δωρεές, και χορηγίες για τις διάφορες δράσεις του.

Με αυτές λοιπόν τις οικονομικές δυνατότητες, αλλά και την προθυμία των μελών, προσπαθεί να καλύψει ανάγκες συνανθρώπων μας σε πεδία που μπορεί και έχει την ικανότητα.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Οι στόχοι μας, ελάχιστα έχουν αλλάξει από την εποχή ίδρυσης του Συλλόγου, όπως φαίνονται και στο καταστατικό.

Προτεραιότητες αποτελούν η φιλανθρωπική δράση, με παροχή στήριξης και βοήθειας στους Έλληνες του Βελγίου – αλλά και της Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ο Σύλλογος, από την ιδρυτική του ακόμα πράξη, οργανώθηκε σε τυπική νομική μορφή του Βελγίου, με πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Έλαβε την μορφή ASBL (Association Sans Bute Lucratif) – Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα-. Κάτω από αυτή την μορφή λειτουργεί μέχρι και σήμερα