ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Συλλόγου, περιγράφονται ξεκάθαρα στο Kαταστατικό του.