ΠΑΡΟΝ Δ.Σ.

Μετά την Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2019, το νέο Δ.Σ., αποτελείται από τις κυρίες:

Ντίνα Μεταξάκη, Πρόεδρος
Δέσποινα Ιατρίδου, Αντιπρόεδρος
Ελευθερία Ψαράκη, Γραμματέας
Γιώτα Μαγουλιώτη, Ταμίας
Βίκυ Παπαδάκη, Μέλος