ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας – www.dameshellenes.eu – αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου – Αδελφότητας ‘Association des dames hellènes’, Rue de Stassart 92, 1050 Ixelles, του Βελγίου. Κατά συνέπεια προστατεύεται από την σχετική Βελγική, ευρωπακή και διεθνή νομοθεσία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι εικόνες, σήματα, λογότυπα των χορηγών / δωρητών, διαφημιζομένων, κλπ, που παρουσιάζονται στις σχετικές μας σελίδες, ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους ίδιους. η Αδελφότητα δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα σήματα αυτά για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός της συγκεκριμένης αναφοράς / διαφήμισης, οπότε θεωρείται οτι παρέχεται η άδεια χρήσης από τους ιδιοκτήτες των σημάτων αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής, απαγορεύεται, με οποιονδήποτε τρόπο, γραπτό, οπτικό, ηλεκτρονικό, κλπ.
Η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, με σαφή αναφορά της πηγής προέλευσης, μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. της Αδελφότητας, σε απάντηση σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσια, προσβάσιμα στοιχεία. Δεν χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα ή άλλα στοιχεία ιδιωτικού ή προσωπικού χαρακτήρα. Η Αδελφότητα δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη στην περίπτωση προσωπικών αντιρρήσεων ή διαφοροποιήσεων δημοσίευσης στοιχείων που τον αφορούν και παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα αυτή από άτομα, επιχειρήσεις, φορείς κ.λ.π..

Για τις συνδέσεις με εξωτερικές ιστοσελίδες συνεργατών, διαφημιζομένων, φορέων κ.λ.π. , η Αδελφότητα δεν αναλαμβάνει την οιανδήποτε ευθύνη, καθώς δεν ελέγχει το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων, τον τρόπο πρόσβασης, τον σχετικό πάροχο φιλοξενίας των σελίδων αυτών , κ.λ.π..

Η Αδελφότητα μπορεί να διακόψει, τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή – προσωρινά ή μόνιμα – την λειτουργία, χρήση της ιστοσελίδας αυτής, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακόβουλη εξωτερική παρέμβαση, επίθεση, τροποποίηση στοιχείων και περιεχομένου της, από τρίτους.

Η Αδελφότητα μέσω της ιστοσελίδα του, ΔΕΝ επεξεργάζεται, ΔΕΝ διαμοιράζει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των επισκεπτών της σελίδας, καθώς ΔΕΝ έχει οποιοδήποτε έννομο συμφέρον για κάτι τέτοιο.
ΔΕΝ διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα, ΔΕΝ κάνει πωλήσεις ή άλλες εμπορικές κινήσεις μέσω της ιστοσελίδας, οπότε ΔΕΝ συλλέγει στοιχεία επισκεπτών ούτε προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών, αριθ. Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κ.λ.π.).

Δεν αποστέλλεται, προς το παρόν News Letter, οπότε και δεν συλλέγονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τυχόν παραληπτών αυτού. Αν στο μέλλον αυτή η πολιτική μας αλλάξει, τότε θα αλλάξουν και οι παρόντες όροι χρήσης της ιστοσελίδας αυτής.

Αν για την επικοινωνία με την Αδελφότητα, οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει την παρεχόμενη ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό της Αδελφότητας, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την καταγραφή των δεδομένων των δικών του ηλεκτρονικών στοιχείων, απαραίτητων για την επικοινωνία αυτή, Αυτά τα στοιχεία ΔΕΝ επεξεργάζονται,  ΔΕΝ διαμοιράζονται, ΔΕΝ κοινοποιούνται σε τρίτους.

Η ασφάλεια των δεδομένων σας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών αυτής, και φιλοξενίας της. Α Αδελφότητα ουδεμία περαιτέρω ευθύνη του αναγνωρίζει.

Η Αδελφότητα επιβάλει στα μέλη της, σύμφωνα με το καταστατικό της, πλήρη εχεμύθεια στην τήρηση των προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζει την ίδια πολιτική και στην λειτουργία της ιστοσελίδας του. Εφαρμόζει κατά συνέπεια με εχεμύθεια στην τήρηση τυχόν στοιχείων που έλθουν στην κατοχή της αποκλειστικά και μόνο στην ίδια την Αδελφότητα και τα επίσημα όργανά της, και εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας στο μερίδιο που μπορεί τεχνικά και γνωστικά να εφαρμόσει. Τηρεί απόλυτα την εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό GDPR (REG (EE) 2016/679/ΕΕ) και οποιαδήποτε άλλη σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μέτρων ασφαλείας,

Στην περίπτωση αλλαγών στην λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής, οι προαναφερόμενοι όροι θα προσαρμοστούν κατάλληλα.