ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ – ΧΟΡΗΓΟΣ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Αδελφότητας, μέλη μπορούν να γίνουν μόνο γυναίκες, που εκπληρούν ταυτόχρονα και κάποιες άλλες προαναφερόμενες στο Καταστατικό προϋποθέσεις.

Όλοι όμως μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, το χρόνο τους,  κάποια οικονομική ή άλλου είδους βοήθεια, ανάλογα με την διάθεση και τις ικανότητές τους.

Όλοι επίσης μπορούν να γίνουν χορηγοί της Αδελφότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Αδελφότητα.

 


Παρατήρηση:
Η αποστολή οποιασδήποτε αίτησης, δεν σημαίνει την άμεση αποδοχή της.
Στο Καταστατικό του Συλλόγου, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία αποδοχής των εκάστοτε αιτημάτων